คุณครูปูเป้ ข้ามแดนไปไกลถึง ฮอลีวู้ด

สถาบัน AII ทำการ ปฎิวัติวงการเล็บ

โดยได้จัดการอบรมครูผู้สอนจากทั่วโลก ณ สถาบัน American International Industries  (AII) ที่เมือง Los Angeles

โดยงานนี้ได้จัดขึ้นทั้งหมด4 วัน จุดประสงค์ของการจัดงาน เพื่อ อบรมพัฒนาทักษะฝีมือให้กับ ครูผู้สอนของ AII
และเปิดโอกาศให้ครูผู้สอนได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การทำเล็บ ซึ่งกันและกัน

1

โดยผู้เข้าอบรมของ Aii  มาจากหลากหลายประเทศ ทั้วโลก ได้แก่ ประเทศรัสเซีย,ประเทศไทย ,ประเทศ อุรุกวัย,ประเทศอิตาลี, ประเทศเม็กซิโก

และ ครูผู้สอนทั้งหมด จากหลายๆรัฐของ อเมริกา โดยการสอนเน้นไปทางพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคในการนำเสนอผลงาน

 

 

 

 

2และในวันสุดท้ายของการอบรมได้จัดให้มีการสอบ แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยการแข่งขันประกวด ผลงานการทำเล็บ และ ตัดสินโดย คณะกรรมการ

อันได้แก่ คุณ Allie Baker ผู้ชนะการประกวด NAILPRO Cup Champ 2015
คุณ Lulu Destassiaux ครูผู้สอน จาก EzFlow จาก เม็กซิโก
คุณ Brenda Skermont ครูผู้สอน จาก IBD
และ คุณ Stephanie Yaggy Lavery ผู้ก่อตั้ง NAILPRO
ซึ่งคณะกรรมการทั้งหมด รู้สึกชื่นชมผลงานของ ผู้เอาอบรมเป็นอย่างยิ่ง

design

Brands