การทำ เล็บอะคริลิค ขั้นพื้นฐาน ด้วยผลิตภัณฑ์จาก IBD

 ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน วันละ 8 ชั่วโมงโดยผู้สอนจาก IBD การอบรมเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 17.00 น. ผู้เข้าอบรมต้องซื้อชุดผลิตภัณฑ์ IBD Professional Acrylic หรือนำผลิตภัณฑ์ IBD Acrylic ของตัวเองมาใช้ในการอบรม หลังจากผ่าน 5 วันในการอบรม ผู้อบรมจะได้รับ ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านหลักสูตร IBD Acrylic Basic

ต้องใช้นางแบบในการอบรม

เนื้อหาในการฝึกอบรมประกอบด้วย:

  • การเตรียมเล็บ
  • การต่อทิปแบบธรรมชาติ และ แบบปลายขาว (French)
  • การขึ้นโครงบนเล็บธรรมชาติ
  • การขึ้นโครงทิปปลายขาว (French)
  • การขึ้นโครงด้วยอะคริลิคแบบกริตเตอร์
  • การบำรุงรักษา
  • การดูแลและการแก้ไขทรงเล็บ
  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และทฤษฎี
ชุดผลิตภัณฑ์ IBD Professional Acrylic ประกอบด้วย: Acrylic Powder White  Pink and Clear, Acrylic Bright TopCoat, Dehydrate, Primer, Nail Prep, Grip Monomer, Brush Cleaner, Files, Tips, Acrylic Brush #8, DVD, Nail Glue, Lavender Cuticle Oil. ชุดผลิตภัณฑ์ ราคา 6,880 บาท ค่าอบรมหลักสูตร IBD 5 วัน 14,500 บาท ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


Course Enquiry

Your Name (required)

Your Email (required)

Telephone Number

Your Message

captcha

Brands